Riot V1
RiotTool V1 với chất lượng đã được khẳng định qua thời gian, nay đã quay trở lại!!!

Hoạt động đơn giản, gọn nhẹ và an toàn.

Mức giá ưu đãi, hỗ trợ người dùng cực nhanh.

MK giải nén ( nếu có  ) : 123
Các Phím Trong Tool:

Phím Shift : Bảng Tool
Giữ Space(Nút Cách) Dùng Khi ComBat - Đánh Nhau
Giữ Phím X : Chỉ Last hit
Giữ Phím C : Vừa Last Hit Vừa Cấu Rỉa
Giữ Phím V : Đẩy Lính Nhanh
Phím I : Tắt/Bật Trừng Phạt
Phím K : Tắt/Bật Né
Phím F5: Tắt/Bật hiển Thị Vòng ( dành cho mấy ông chơi ở net không muốn người khác biết)
Phím T : Cắm Mắt Hộ Thể (LeeSin),Tẩu Thoát
Giữ Phím G : Insec LeeSin

Các lỗi Tool RIOT V1 thường gặp : Tại đây