BẢN RIOT V2 & GOE PVLOL
------CHỌN PHIÊN BẢNG PHÙ HỢP------->>

SHOP ACC LOL RÁC

HOẠT ĐỘNG:  ở windows 7,8,10.

LƯU Ý:   Đổi Máy từ GOE sang Riot và ngược lại phải đợi 15p

CÁCH CÀI ĐẶT
   => Tải về giải nén ra rồi cài đặt setup
   => Rồi mở file GOE hoặc RIOT lên rồi nhập mã key vào
   => Hiện thời gian trên bảng tool là vào game quẩy